mens, maatschappij, cultuur, natuur

 

Amsterdam Economic Board

schrijven van einduitgave meerjarig duurzaamheidsproject Biobased Connections

 

Bee media

artikelen en eindredactie voor Bloemendaals glossy tijdschrift b.

 

BNA - branchevereniging van Nederlandse Architecten

artikelen voor architectentijdschrift BNA Blad; brochures redigeren en schrijven; interviews voor studiegids van BNA Academie; redactie van externe uitgaven, zoals Jaarberichten en FreeStyle-boekjes

 

Brederode

eindredactie publieksjaarverslagen woningbouwvereniging

 

gemeente Haarlem

brochure CJG, boekje over
re-integratie, nieuwsbrieven

 

Nationale UNESCO Commissie

jaarverslagen: interviews en eindredactie

 

NederlandSchoon

artikelen voor de website op basis van reportage en interviews

 

Staatsbosbeheer

artikelen voor personeelsblad Stamblad en vrijwilligersblad Veldpost; redactie beleidsstukken

 

zorg & welzijn

 

Bureau VBZ, uitvoerend bureau van de Vereniging Bedrijfstak Zorg

interviews voor nieuwsbrief over palliatieve zorg, redactie jaarberichten

 

Festina Lente, praktijk voor leefstijl- en stressmanagement

teksten voor de website

 

HVO-Querido, opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten

teksten voor brochures

 

Spirit, jeugdhulpverleningsorganisatie in Amsterdam en omstreken

artikelen en redactie voor Binding, tijdschrift voor pleegouders; artikelen en redactie voor personeelsblad BRIX; schrijven en redigeren van brochures

 

SoNeStra, leidt (zorg)professionals op vanuit sociale netwerkstrategieën

redactie cursusmateriaal over sociale netwerkstrategieën

 

SKOS, kinderopvangorganisatie in Haarlem en omstreken

redactie websiteteksten inclusief vertaling naar nieuwe missie

 

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

interviews in tijdschrift SBA Magazine, vakblad voor apothekersassistenten

educatie & informatie

 

Civas, aanbieder van schriftelijk onderwijs op het gebied van coaching, counseling, psychologie, complementaire therapieën en persoonlijke groei.

interviews voor opleidingencatalogus; nieuwsbrieven

 

C3 Groep

eindredactie managementboek over ketensamenwerking

 

Ehio Media, content marketing

educatieve artikelen over interculturele communicatie

 

de Josephschool

teksten voor de website van basisschool

 

MTC, trainingen voor medewerkers in offshore industrie

teksten voor de website over aanbod van opleidingen

 

purematching

teksten voor de website over matchingmodule voor werving en selectie, redactie blogs

 

dienstverlening & recreatie

 

Alphabet, autolease en mobiliteit

teksten voor de website, redactie voor en schrijven van brochures

 

Dutchen, bijzondere vakantieverblijven

eindredactie magazine luxe vakantiewoningen

 

G4S Nederland, beveiliging en (bedrijfs)veiligheid

artikelen voor en eindredactie van personeelsbladen en voor intranet

 

Hof van Saksen, vakantiewoningen

schrijven brochure

 

Mozaiek, training en coaching

teksten voor de website