top of page

mens, maatschappij, cultuur, natuur

 

Staatsbosbeheer

artikelen voor personeelsblad Stamblad, achtergrondartikelen voorde website en redactie van rapporten

SOS Kinderdorpen Nederland

communicatie-advies en schrijfwerk voor Simba Familiezorg, een pilot van SOS Kinderdorpen op het gebied van jeugdzorg in Nederland

Nationale UNESCO Commissie

jaarverslagen: interviews en eindredactie, artikel over kunst kopen met respect voor cultuur

Kracht in Huis, matchingsplatform voor gezinshuizen, kleinschalige jeugdzorg en ondersteunende professionals

advies en uitvoering in communicatie

 

zorg & welzijn

 

Netwerk palliatieve zorg Midden- & Zuid-Kennemerland en  Amstelland-Meerlanden

interviews voor nieuwsbrief over palliatieve zorg, redactie jaarberichten

Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht-stad en Zuidoost-Utrecht 

flyer en jaarbericht

HVO-Querido, opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten

interviews, achtergrondartikelen en brochures

 

Questio - Centrum voor levensvragen

bio's van geestelijk verzorgers

 

 

 

eindredactie boeken

 

De Moderne Medicijnvrouw

door Astrid Vester

 

Aanmoedigingen voor schrijvers

door Brenda van Es

 

De Rouwcamper

door Resi Veldhoven

 

 

 

 

websites

 

Sieswerda Familierecht

Marian Verschuren, praktijk voor kernvragen

IJmare, openbaar basisonderwijs IJmond

bottom of page