top of page

Nationale UNESCO Commissie

Als onderdeel van de Verenigde Naties richt UNESCO zich op het bevorderen van duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog, en op het verminderen van armoede. Dat gebeurt via vier thema's: wetenschap, cultuur, onderwijs en communicatie. Elke lidstaat heeft een nationale UNESCO Commissie om de doelen uit te dragen in eigen land. Mijn schrijfcompagnon Christel van Dam en ik werken mee aan jaarverslagen van de Nederlandse Nationale Commissie. We interviewen deskundigen over ontwikkelingen in hun werkveld, bijvoorbeeld het veiligstellen van cultureel erfgoed in oorlogssituaties, en doen ook eindredactie. 

bottom of page