top of page

Bureau VBZ

is het uitvoerend bureau van de Vereniging Bedrijfstak Zorg in Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland en Meerlanden. Daaronder valt het Netwerk voor Palliatieve Zorg in beide regio's. Het netwerk geeft voorlichting aan patiënten en hun naasten en stimuleert de samenwerking tussen zorgverleners. Beweeg je muis over de afbeeldingen om te zien wat ik heb geschreven en geredigeerd.

bottom of page