top of page

Amsterdam Economic Board

Dit samenwerkingsverband binnen de metropoolregio Amsterdam wil innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden bevorderen. Om duurzame initiatieven onder de aandacht te brengen is Biobased Connections opgezet. Mijn schrijfcompagnon Christel van Dam en ik interviewden, schreven en redigeerden teksten voor de eindpublicatie van dit project.

bottom of page